வியாழன், 30 ஏப்ரல், 2009

என்னைத் தேடி . . .

நீ என்னை
மறந்து போனதிலிருந்து,
என்னைத் தேடுகின்றேன் . . .
எங்கெங்கோ ?!