திங்கள், 22 செப்டம்பர், 2008

முத்தமின்சாரம்

நீ
ரோஜா இதழ்களால்
முத்தமிட்டாலும்
என்னுள்
மின்சாரம் பாய்வது
எதனால் ?

வெள்ளி, 19 செப்டம்பர், 2008

எனக்காகவே துடிக்கிறாய்

உனக்கு இதயமே இல்லை
உன் மீது கருணை இல்லாததால் . . .

நீயே என் இதயம்,
எனக்காகவே துடிப்பதால் !